hOUTSKØOL / A5 is de nieuwe 16 mm / Uitgave: eigen beheer / Redactie: Ties Ten Bosch, Maurice Bogaert & Bram Nijssen feat. Matrijs Van Merg / 2008-2011

Redactie: Ties Ten Bosch, Maurice Bogaert en Bram Nijssen. Drukwerk: Raamwerken, Enkhuizen / Drukkerij Pascal, Utrecht / BührmannUbbens, Zutphen.

Artikel ›› hOUTSKØOL